Varför chefer behöver bli mer bekväma med konsekvent kommunikation

2 juni 2023

För anställda är det viktigt att få stöd av den bredare organisationen och kulturen. Men ofta är det relationen till den närmaste chefen som påverkar hur man mår på jobbet. Hur kan denna relation få fram det bästa hos medarbetarna?

För anställda är det viktigt att få stöd av den bredare organisationen och kulturen. Men ofta är det relationen till den närmaste chefen som påverkar hur man mår på jobbet. Hur kan denna relation få fram det bästa hos medarbetarna?

En studie från Visier Inc. visade att 43% av medarbetarna har slutat på grund av en dålig relation med sin närmaste chef. 53% av de till frågade i samma studie uppgav att de övervägde att sluta på grund av sin chef. Att ha en bra relation med sin närmaste chef är alltså avgörande för att medarbetarna ska trivas och må bra.

Att skapa en bra relation mellan chef och medarbetare kan vara svårt. En studie från Interact Software visade att 69 % av linjecheferna känner sig obekväma med att kommunicera med sina medarbetare. Och 37% känner sig obekväma med att ge utvecklingssamtal. Utan en öppen dialog kan relationen bli ansträngd, vilket kan bidra till ett negativt välbefinnande hos medarbetarna.

Förtroende för medarbetarna är viktigt. Att visa personalen att man litar på dem kan skapa en stark relation som präglas av ömsesidig respekt. En rapport från Payscale visade att 72% av de anställda som kände förtroende var nöjda med sina jobb. Det första steget i att skapa en stark relation är att visa att förtroendet sträcker sig åt båda hållen.


Trender

Se alla ➞