__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Vår historia

Vi har alltid varit ett mänskligt företag. Sedan vi öppnade våra dörrar har vi ägnat oss åt att sätta människor i centrum för allt vi gör. Vi skapar positiva och inspirerande medarbetarupplevelser som gör det möjligt för organisationer att blomstra. På framtidens arbetsplats ska alla leva bättre, arbeta bättre och må bättre. Vi kan ta dig dit.

Balans. Det är en enkel idé som alla vill uppnå.

Att vårda och utveckla balans är ett absolut måste för framåtblickande arbetsgivare som vill attrahera, engagera, behålla och blomstra på lång sikt. Circles kan göra verklig skillnad. Vi sparar tid och tar hand om distraktioner. Vi främjar kontakter mellan anställda och skapar gemenskaper på arbetsplatsen med syfte och tillhörighet.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
Vi ger organisationer verktygen för att skapa en miljö som kännetecknas av balans, engagemang och tillväxt.
Yohan Dehé
VD, Circles

Våra kärnvärden gör oss till dem vi är

__wf_reserverad_ärva
Empatisk

Vi lyssnar aktivt och är medvetna om andras perspektiv.

__wf_reserverad_ärva
Nyfiken

Intresserad och intressant.

__wf_reserverad_ärva
Beslutsam

Väl uppkopplade, redo att improvisera och obevekligt hängivna att göra rätt.

__wf_reserverad_ärva
Karismatisk

Rolig, charmig, glad, självsäker, vältalig och trevlig att umgås med.

Engagerade i våra kärnvärden.

Trots olika bakgrunder förenas vi av våra gemensamma värderingar, som sätter upp förväntningar på kundservice, främjar samarbete och driver ansvarstagande. Vi tror att vi genom att ta ett socialt ansvar kan bygga starkare relationer med alla våra stakeholders, inklusive våra medarbetare, kunder och samhällen. Följ med oss på vår resa mot att ge ett meningsfullt bidrag till samhället och samtidigt främja en hållbar framtid.

__wf_reserverad_ärva