Pressmeddelande

Pressmeddelande
March 13, 2024
Sodexo blir ett av världens mest etiska företag enligt Ethisphere

Circles moderbolaget Sodexo, har uppmärksammats för sina föredömliga etiska affärsmetoder och sitt engagemang för att sätta ett riktmärke för företagsmedborgarskap och integritet.

Read more ➞

Stay in the loop

Stay in the loop with everything you need to know.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.