Förbättra medarbetarnas engagemang och produktivitet genom balans mellan arbete och fritid

18 oktober 2023

Under de senaste tio åren har arbetsgivarna avsevärt förbättrat sin förståelse och inställning till balans mellan arbete och fritid. Se hur de snabba förändringarna i den moderna arbetsmiljön tvingar många organisationer att återigen ompröva delarna i sin strategi för balans mellan arbete och fritid för att vara bättre förberedda inför framtiden.

Denna e-bok tar upp frågor som alla arbetsgivare står inför just nu:

  • Vilka frågor tar en strategi för arbetsliv och privatliv upp?
  • Vilka komponenter bör ingå?
  • Hur kan en work-life-strategi berika medarbetarnas upplevelse?
  • Hur kan vi effektivt mäta framgång?
  • Hur påverkar denna framgång affärsresultaten?

Denna omfattande resurs hjälper HR-specialister och företagsledare att utforma en framgångsrik och effektiv strategi för balans mellan arbete och fritid som ökar medarbetarnas välbefinnande.

Ladda ner nu-knapp

Trender

Se alla ➞