Att skapa framtidens arbetsplats

7 november 2023

En guide för HR-chefer för att förstå vikten av sociala kontakter och välbefinnande på arbetsplatsen. Vår forskningsbaserade e-bok ger en korrekt bild av hur det ser ut på arbetsplatsen idag, med konkreta insikter från Circles ledare och experter på balans mellan arbete och fritid.

En undersökning från 2023 av American Psychological Association visade att 94% av dagens arbetskraft säger att det är ganska eller mycket viktigt för dem att deras arbetsplats är en plats där de känner att de hör hemma. Men chockerande nog känner sig 50 % inte stöttade eller att de hör hemma där. Denna e-bok utforskar dessa affärskritiska ämnen:

  • Det aktuella läget för upplevelsen av arbetsplatsen
  • Betydelsen av balans mellan arbete och fritid för att behålla medarbetare
  • Vilka arbetsformer ger den bästa upplevelsen av arbetsplatsen
  • Hur socialisering på arbetsplatsen förbättrar medarbetarnas och företagets resultat

Denna omfattande resurs hjälper HR-specialister och företagsledare att skapa en blomstrande kultur som bidrar till företagets framgång.

Ladda ner nu-knapp

Trender

Se alla ➞