Den verkliga effekten av förtroendeklyftan mellan ledning och medarbetare

Ledningen talar till anställda

I en färsk studie från Microsoft, där 20 006 medarbetare globalt undersöktes, framkom att hela 85 % av ledarna tycker att det är svårt att lita på att medarbetarna är produktiva när de arbetar hemifrån. Hur viktigt är detta förtroende?

WFH har undanröjt många hinder för arbete, särskilt för underrepresenterade grupper.

Människor hävdar regelbundet att balansen mellan arbete och fritid har förbättrats tack vare detta - och undersökningar från Office for National Statistics visar att 78 % av de anställda kan intyga detta.

Ändå visade Microsofts studie att endast 12 % av cheferna kände sig säkra på att deras team var produktiva när de arbetade hemma.

Däremot hävdar 87 % av arbetstagarna själva att de är produktiva när de arbetar på detta hybrida sätt. Det verkar alltså finnas en enorm förtroendeklyfta mellan ledningen och de anställda, vilket kan bidra till negativa känslor på arbetsplatsen.

Forskning från Edelman visade att när anställda litar på sina arbetsgivare upplever de 74 % mindre stress och 40 % mindre utbrändhet. Om arbetsgivaren inte litar på sin personal - vilket kan leda till detaljstyrning, ständiga lägesrapporter och försök att komma på dem med att vara improduktiva - så kommer de anställda inte att lita på sina arbetsgivare.

När chefer litar på sina medarbetare känner de sig mer motiverade och handlingskraftiga, vilket i slutändan leder till att de känner sig mer engagerade på arbetsplatsen. Det är då det bästa arbetet kommer ut, vilket lyfter den anställde, arbetsgivaren och organisationen.

Trender

Se alla ➞