Tre enkla regler för medarbetarengagemang

12 september 2023
engagerade medarbetare vid skrivbordet

Engagemang på jobbet är oerhört viktigt - ändå visar en undersökning från Gallup att 57 % av de tillfrågade för närvarande känner sig oengagerade på jobbet. Vad kan arbetsgivarna göra?

Prioritera balans mellan arbete och fritid: Engagemang på jobbet kommer från känslan av att arbetet är meningsfullt med hanterbara stressfaktorer. Forskning från CEB, numera Gartner, som representerar 80 % av Fortune 500-företagen, visade att anställda som kände att de hade en bra balans mellan arbete och fritid arbetade 21 % hårdare än de som inte gjorde det.


Öppen dialog med medarbetarna: Enligt en studie från The Workforce Institute är det mer sannolikt att mycket engagerade medarbetare känner att de blir hörda på jobbet (92 %) än mycket oengagerade medarbetare (30 %). Dessutom anser 74 % av personalen att de är mer effektiva på sina jobb när de känner sig hörda på arbetsplatsen.


Fokus på välbefinnande: Att visa personalen att du bryr dig om dem som människor kan förbättra engagemanget. Studier visar att fokus på medarbetarnas hälsa och välbefinnande kan få dem att känna sig mer engagerade och spara pengar i det långa loppet genom minskad frånvaro. Morneau Shepell fann att friskvårdsstrategierna bidrog till att minska frånvaron, vilket ledde till mer engagerade och omhändertagna medarbetare.

‍Våraconciergetjänster på plats och digitala tjänster gör det möjligt för organisationer att hjälpa anställda att återfå sin fritid och utveckla sin balans mellan arbete och fritid genom att hjälpa till med tidskrävande uppgifter utanför kontoret . ‍

Trender

Se alla ➞