Sociala kontakter på arbetsplatsen är avgörande för medarbetarnas engagemang och välbefinnande

8 november 2023

När organisationer strävar efter att skapa en positiv arbetsplatskultur är det viktigt att förstå hur det står till med sociala kontakter och ensamhet på arbetsplatsen. En färsk Gallup-rapport ger värdefulla insikter för både arbetsgivare och anställda.

Vi lever i en snabb och digital värld som kräver sociala kontakter. Eftersom organisationer strävar efter att skapa en positiv arbetsplatskultur är det viktigt att förstå hur det står till med sociala kontakter och ensamhet på arbetsplatsen. Meta och Gallup genomförde en djupgående undersökning med cirka 1 000 deltagare som intervjuades i 142 länder. Gallup-Meta Global State of Social Connections Report 2023 kastar ljus över läget för sociala kontakter och ger värdefulla insikter för både arbetsgivare och anställda.

Viktiga slutsatser: Tillståndet för sociala kontakter
  • Lyckligare medarbetare: sociala kontakter har stor betydelse för det allmänna välbefinnandet; personer med starka sociala kontakter upplever större lycka och bättre hälsa.
  • Högre produktivitet och engagemang bland medarbetarna: Att främja sociala kontakter på arbetsplatsen är avgörande; organisationer som prioriterar samarbete, kommunikation och en känsla av tillhörighet bland medarbetarna ser högre nivåer av engagemang och produktivitet.
  • Flexibla arbetsformer hindrar inte samhörighet: flexibla arbetsformer har en positiv inverkan på social samhörighet, vilket tyder på att distansarbete och flexibla arbetstider bidrar till högre nivåer av medarbetarnöjdhet och social samhörighet.

Sammantaget understryker resultaten vikten av att främja sociala kontakter inom organisationer och erbjuder övertygande bevis på fördelarna för både anställda och arbetsgivare, inklusive förbättrad arbetskultur, högre engagemangsnivåer och ökat välbefinnande hos de anställda.

Virtuella kontakter är lika viktiga

Virtuella möten är lika meningsfulla som möten ansikte mot ansikte. I en alltmer digital värld kan tekniken överbrygga geografiska barriärer genom att skapa virtuella utrymmen som uppmuntrar anställda att ta kontakt, samarbeta och stödja varandra. Arbetsgivare kan utnyttja denna insikt genom att implementera virtuella teambuildingaktiviteter, onlinegemenskaper och kommunikationsplattformar för att underlätta sociala kontakter.

Arbetsgivare kan göra skillnad
  • Uppmuntra samarbete Organisationer spelar en nyckelroll när det gäller att främja sociala kontakter mellan anställda. Arbetsplatsmiljöer som skapar gemenskap, uppmuntrar samarbete, kommunikation och en känsla av tillhörighet har en positiv inverkan på medarbetarnas sociala välbefinnande. Genom att prioritera sociala kontakter kan arbetsgivare skapa en stödjande kultur som uppmuntrar engagemang och produktivitet.
  • Anamma flexibla arbets former Ett av sätten för organisationer att främja sociala kontakter är att anamma flexibla arbetsformer. Rapporten belyser att flexibla arbetsformer, såsom distansarbete och flexibla arbetstider, bidrar till högre nivåer av social samhörighet. Att erbjuda anställda friheten att arbeta på ett sätt som passar deras behov främjar en känsla av självständighet och kontroll över balansen mellan arbete och privatliv, vilket i slutändan förbättrar de sociala banden.
  • Skapa gemenskap i den digitala tidsåldern I en alltmer digital värld kan virtuella interaktioner vara lika meningsfulla som personliga kontakter. Organisationer kan utnyttja tekniken för att skapa virtuella utrymmen där anställda kan få kontakt, samarbeta och stödja varandra. Virtuella teambuilding-aktiviteter, onlinegemenskaper och kommunikationsplattformar gör det möjligt för anställda att skapa och upprätthålla sociala kontakter, oavsett geografiska hinder.
  • Stödja medarbetarnas väl befinnande Organisationer kan stödja medarbetarnas välbefinnande och stärka sociala kontakter genom att implementera välbefinnandeprogram som betonar fysisk, mental och känslomässig hälsa. Genom att tillhandahålla resurser som rådgivning, fitnessprogram och mindfulness-sessioner visar man sitt engagemang för medarbetarnas välbefinnande och främjar en känsla av gemenskap på arbetsplatsen.
Kraften i kontakter: Fördelar för arbetsgivare

Att investera i sociala kontakter gynnar inte bara medarbetarna utan har också en positiv inverkan på arbetsgivarna. Forskning har visat att organisationer med högre nivåer av engagemang och samhörighet bland medarbetarna upplever ökad produktivitet, minskad personalomsättning och förbättrad övergripande prestanda. Genom att prioritera sociala kontakter kan arbetsgivare skapa en arbetsmiljö som främjar lagarbete, samarbete och en positiv arbetskultur.

Förbättra medarbetarnas engagemang

Sambandet mellan sociala kontakter och medarbetarengagemang är ingen slump. Anställda är mer engagerade och motiverade att prestera bättre när de känner samhörighet med sina kollegor och arbetsgemenskapen. Att uppmuntra sociala kontakter, oavsett om det sker genom teambuilding-aktiviteter, tvärfunktionella projekt eller företagsevenemang, kan höja medarbetarnas moral och ge en bättre medarbetarupplevelse.

Partnerskap för framgång

På Circles förstår vi att det är avgörande för organisationens framgång att bygga upp och vårda sociala kontakter. Vår datadrivna metod och 24/7-support hjälper organisationer att utveckla strategier för balans mellan arbete och fritid som främjar sociala kontakter, förbättrar medarbetarnas välbefinnande och driver den övergripande prestationen. Våra lösningar sträcker sig från att införa flexibla arbetsarrangemang till att skapa virtuella gemenskaper och genomföra robusta välbefinnandeprogram.

Vi är fast beslutna att stödja organisationer som främjar en uppkopplad och blomstrande arbetsmiljö. Genom att prioritera sociala kontakter kan organisationer skapa en blomstrande arbetsmiljö som främjar medarbetarnas engagemang, produktivitet och allmänna välbefinnande.

Trender

Se alla ➞