Att övervinna utmaningar: Insikter för HR-chefer

24 februari 2023

Som en del av vår undersökning, som genomfördes mellan juli och september 2022, kontaktade vi HR-chefer och personalchefer för att få värdefulla insikter om de utmaningar de står inför. Här är de viktigaste slutsatserna:

Utmaning nr 1: Attrahera och behålla talanger
Hela 67% av de tillfrågade ansåg att deras främsta prioritet var att attrahera och behålla talanger. Vi är medvetna om vikten av balans mellan arbete och fritid och erbjuder tidsbesparande lösningar som optimerar medarbetarnas dagliga liv och ger dem möjlighet att bättre hantera sina personliga och yrkesmässiga ansvarsområden.

En av våra medlemmar, Manon, delade med sig av sina erfarenheter: "Jag har aldrig tid för mig själv, men conciergetjänsten, inklusive frisörtjänsten, sparade mig minst 2 timmar! Det är det perfekta sättet att balansera mitt yrkesliv och privatliv. Tack så mycket!" Vårt mål är att öka ditt företags attraktionskraft genom att stödja dina medarbetares balans mellan arbete och privatliv med personlig assistans.

Utmaning nr 2: Att förändra arbetsplatsen
60% av de tillfrågade betonade vikten av att skapa verkliga upplevelser på kontoret. Vi förstår att en concierge inte bara kan erbjuda tjänster, utan att det även handlar om att skapa minnesvärda upplevelser. Enligt en arbetsplatsbarometer från Paris anser 55 % av de anställda att umgänge med kollegor är den främsta anledningen till att de kommer till kontoret.

Jerome, en annan medlem på Circles , uttryckte sin tacksamhet för vår hjälp med att organisera ett teambyggande escape game: "Det var en fantastisk upplevelse för vårt team. Tack för att ni hjälpte oss att skapa detta ögonblick!" Vi tror på att främja en positiv arbetsmiljö genom att underlätta meningsfulla interaktioner och teambuilding-aktiviteter.

Utmaning nr 3: Lyssna på medarbetarna och förstå deras behov
För att verkligen kunna tillgodose medarbetarnas behov genomför vi skräddarsydda undersökningar och analyserar resultaten noggrant. Genom att hålla kontakten med deras dagliga liv kan vi anpassa våra tjänster och uppfylla deras förväntningar mer effektivt.

Vårt åtagande är att erbjuda personlig support och tjänster som överensstämmer med deras preferenser och krav.

Sammanfattningsvis är de främsta utmaningarna för HR-chefer att attrahera och behålla talanger, omvandla arbetsplatsen till ett nav för meningsfulla upplevelser samt verkligen förstå och tillgodose medarbetarnas behov. Genom att samarbeta med Circles kan du ta itu med dessa utmaningar och förbättra ditt företags framgång.

Trender

Se alla ➞