Bortom debatten om hybridarbete

27 januari 2023

I en tid då personalomsättningen är som störst testar vissa organisationer alternativ till arbetsveckan 9-5 måndag-fredag. Vad har testats - och vad kan komma att bli normen?

I en tid då personalomsättningen är som störst testar vissa organisationer alternativ till arbetsveckan 9-5 måndag-fredag. Vad har testats - och vad kan komma att bli normen?


Fyradagarsvecka: Ett försök med fyradagarsvecka ägde rum 2021 med 4 Day Week - Global och resulterade i att 86% av de inblandade företagen hävdade att de skulle behålla fyradagarsveckan när försöket avslutades baserat på positiva resultat. CIPD fann att en tredjedel av organisationerna förväntar sig att fyradagarsveckan kommer att bli oundviklig under nästa årtionde. Det diskuteras om detta kommer att bli en komprimerad vecka med längre dagar eller kortare arbetstid för samma lön.


Sex timmars arbetsdag: På grund av en kortare arbetsvecka har konceptet med sex timmars arbetsdag lyfts fram - med experter som menar att en 40-timmars arbetsvecka inte är nödvändig och bara är "status quo". Norge och Danmark har faktiskt kortare arbetsdagar och ligger bland de 10 mest produktiva länderna. En förkortad arbetsdag kan locka fler talanger. En vouchercloud-studie visade att vi ändå bara är produktiva under två timmar och 33 minuter av varje arbetsdag.


Icke-linjär arbetsdag: Detta innebär att arbetsdagen delas upp i bitar och passar föräldrar eller personer med andra ansvarsområden. Det innebär att innehållet i arbetet slutförs men på tider som passar den anställde. Hybridarbete har visat att detta är möjligt eftersom medarbetarna inte längre behöver vara tillsammans hela tiden, vilket innebär att visst arbete kan utföras på tider som kan passa en individ (tidigare på morgonen eller på kvällen).


Det enda som den nya arbetsnormen kommer att ha gemensamt är en större strävan efter balans mellan arbete och privatliv för de anställda. Hybridarbete har öppnat dörren för alternativa arbetssätt och det verkar som om nya idéer tillåts kliva över tröskeln och få fäste i våra arbetsliv.

Trender

Se alla ➞