Ger du dina medarbetare en anledning att brinna för sitt arbete?

24 juni 2023

I vårt arbetsliv möter vi människor som sprudlar av passion för sitt arbete och andra som har tappat gnistan. Hur viktig är denna passion - och hur kan arbetsgivare hjälpa personalen att återfå sin passion på jobbet?

I vårt arbetsliv möter vi människor som sprudlar av passion för sitt arbete och andra som har tappat gnistan. Hur viktig är denna passion - och hur kan arbetsgivare hjälpa personalen att återfå sin passion på jobbet?


Erbjuda utvecklingsmöjligheter

Ibland tappar vi passionen på jobbet för att vi har gjort samma sak för länge och därför blir uttråkade och stagnerar i rollen. LinkedIn fann att 94 % av de anställda skulle stanna längre på ett företag om de fick möjlighet till utbildning och utveckling. Detta kan också gynna organisationen, eftersom IBM fann att välutbildade team ökade sin produktivitet med 10 %.

Ge företaget ett meningsfullt uppdrag

Ofta kan passionen återuppväckas om medarbetarna verkligen kan ställa sig bakom organisationen och vad den står för. McKinsey & Company konstaterade att 82 % av de tillfrågade medarbetarna ansåg att det var viktigt att deras arbetsgivare hade ett syfte. Om medarbetarna kan ställa sig bakom kärnan i en organisation är det mer sannolikt att de är engagerade på jobbet.

Skapa en kultur på arbetsplatsen

Att samla personalen under ett gemensamt paraply kan bidra till att de förblir engagerade. Aviva fann att 54% av de tillfrågade ansåg att deras organisation försökte odla en känsla av samhörighet i arbetsplatskulturen.

Ge medarbetarna en anledning att vara passionerade

Alla medarbetare är olika. Genom att spela på deras styrkor och intressen, låta varje medarbetare briljera i sin roll och erbjuda möjligheter att göra det kan man se till att de förblir passionerade.

Trender

Se alla ➞