Bryt cykeln: hur man kan återuppliva balansen mellan arbete och privatliv i finansbranschen

24 april 2023

Finansbranschen verkar i en miljö med hög press, långa arbetsdagar och potentiellt stressiga situationer. Denna typ av arbete kan ta ut sin rätt på medarbetarna och leda till problem som utbrändhet. Enligt undersökningar drabbas omkring 77% av alla anställda av detta tillstånd.

Finansbranschen verkar i en miljö med hög press, långa arbetsdagar och potentiellt stressiga situationer. Denna typ av arbete kan ta ut sin rätt på medarbetarna och leda till problem som utbrändhet. Enligt undersökningar drabbas omkring 77% av alla anställda av detta tillstånd.

Effekterna av utbrändhet är långtgående, både på det personliga planet och på företagsnivå. Enligt Employee Benefits är det "63% mer sannolikt att anställda som lider av utbrändhet tar en sjukdag och 2,6x mer sannolikt att de aktivt letar efter ett nytt jobb". Företag som vill behålla en frisk och glad personalstyrka måste identifiera alla potentiella orsaker till utbrändhet och införa en effektiv strategi för medarbetarnas välbefinnande.

I den här bloggen fördjupar vi oss i frågan om utbrändhet och vad du kan göra för att förebygga den.

Orsaker till utbrändhet i finansbranschen

Långa arbetstider: Finansbranschen är känd för sina långa arbetsdagar. Enligt en undersökning från eFinancialCareers arbetar över 70 % av finansanställda i Storbritannien mer än 50 timmar i veckan. Detta ger inte medarbetarna särskilt mycket tid eller energi att lägga på sitt privatliv.

 Miljö med högt tryck: Finansbranschen verkar i en hektisk och pressad miljö där medarbetarna måste fatta snabba beslut som kan ha en betydande inverkan på verksamheten. Denna ständiga press kan öka och potentiellt påverka medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

 Brist på stöd: Även om det inte är en universell erfarenhet finns det många anställda som känner att de inte får stöd från ledningen, och som därför är mer benägna att känna stress, press och eventuellt överarbete för att hålla jämna steg i en krävande bransch.

 Brist på balans mellan arbete och fritid: Finansbranschen är ökänd för sin brist på balans mellan arbete och fritid. I en hektisk och konkurrensutsatt bransch kan människor ofta känna sig överarbetade och utmattade, så att de inte har tid att fokusera på att skapa en hållbar och hälsosam balans.


Att ta itu med dessa faktorer är avgörande för att minska eller förebygga utbrändhet hos dina medarbetare. De grundläggande frågorna kring långa arbetsdagar, tung arbetsbelastning och hotande deadlines kan verka omöjliga att lösa... men så är inte fallet.  

Med en Employee Concierge Service kan ni hantera arbetsbelastningen, skapa en stödjande miljö och samtidigt uppmuntra och prioritera medarbetarnas välbefinnande.

Med Concierge Services kan medarbetarna delegera en del av sina personliga åtaganden till en specialiserad person som tar hand om uppgifterna - så att de kan fokusera på sina kärnuppgifter på jobbet och få ut mesta möjliga av sin fritid. Detta minskar i sin tur stressen och hjälper till att hantera den totala arbetsbelastningen.

Utbrändhet är ett allvarligt problem, och organisationer måste vidta proaktiva åtgärder för att hantera det. Att skapa en arbetsplatskultur som stöder medarbetarnas mentala och känslomässiga välbefinnande är avgörande, och det skapar i sin tur en mer positiv och hållbar arbetsmiljö för sina anställda, vilket hjälper till att locka till sig och behålla de bästa talangerna i branschen.

Trender

Se alla ➞