__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Ansvarig för navet

Sammanhang Le Social Hub är ett internt samarbetsutrymme som är dedikerat till att hysa medarbetare för workshops, interna företagsprojekt och avkopplingsutrymmen.

Postspecifikation

Vad är Social Hub?

Social Hub är ett internt samarbetsutrymme som är avsett för anställda för workshops, interna entreprenörsprojekt, avslappningsområden etc. Utrymmet på 300 m² är indelat i fyra temaområden som främjar välbefinnande, intern gemenskap, samarbete och innovationsprojekt. Det är en möjlighet för de anställda att prova nya sätt att arbeta i en särskild miljö, att dra nytta av trevliga evenemang och innovativa partnerskap.

Hub Officers ansvar

Hub Officerens roll är att animera och ge liv åt den sociala hubben genom att skapa en gemenskap med delning, resurser, erfarenheter och kunskap. De dagliga uppdragen är följande:Skapa en mötesplats för utbyte och internt nätverkandeUnderlätta dynamiken för kreativitet och innovation i projektgrupper för anställda, kunder och eventuellt deras partners (nystartade företag, kunder etc.)
Erbjuda ett vardagsrum som främjar samarbete i en miljö anpassad till nya arbetssätt
Ge tillgång under hela dagen till ett föryngringsutrymme (hälsa/välbefinnande) och till tjänster som förbättrar livskvaliteten på jobbet (skalbar catering, personliga tjänster etc.)
Genomföra och samordna aktiviteter på personliga och professionella teman för att stödja företagets omvandlingsbehov.
Ha en perfekt kunskap om alla invånare för att kunna skapa relevanta kopplingar mellan dem (utbud/efterfrågan på kompetens, förståelse för frågorna/målen för varje invånarteam osv.)
Skapa liv i lokalen genom att veta hur man förenar de olika anställda och bygger upp en verklig laganda och sammanhållning
Säkerställa intern kommunikation
Garantera levnadsreglerna och se till att den utrustning som finns tillgänglig i början och slutet av dagen fungerar korrekt samt vidta åtgärder vid behov
Hantera användnings- eller hyresschemat: offert, planering, bokning, utfärdande av fakturor.

Profil

Du har en bakgrund inom näringsliv eller kommunikation med en första erfarenhet av
evenemang/kommunikation/projektledning/samhällsanimation
Du har utmärkt social kompetens, gillar kontakt och vet hur man förenar människor runt omkring dig
Du är organiserad, självständig och noggrann
Du är proaktiv, reaktiv och kreativ
Du har en stark evenemangskultur och goda kunskaper om samarbetsverktyg
Stark serviceanda och positiv inställning
Engelsktalande krävs

Skicka din ansökan till den här adressen:
Circles.RH@sodexo.com

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på de senaste nyheterna och perspektiven från Circles.