Vad gör en community manager och varför behöver ni en?

16 januari 2023

Starka gemenskaper är avgörande eftersom de är en viktig källa till sociala kontakter. Att delta i en levande gemenskap på arbetsplatsen bidrar till att skapa en gemensam målmedvetenhet och ömsesidigt förtroende.

Starka gemenskaper är avgörande eftersom de är en viktig källa till sociala kontakter. Att delta i en levande gemenskap på arbetsplatsen bidrar till att skapa en gemensam målmedvetenhet och ömsesidigt förtroende. Avsaknaden av sociala kontakter kan ha djupgående effekter på vårt allmänna välbefinnande. En nyligen genomförd studie om distansarbetets inverkan på ensamhet visade att det kan leda till dåliga psykologiska, fysiska och produktivitetsmässiga resultat.

Vad är en Community Manager?

För att motverka denna känsla av ensamhet försöker organisationer skapa en känsla av tillhörighet på arbetsplatsen - vilket leder till en bättre upplevelse av arbetsplatsen, friskare medarbetare och ökat allmänt välbefinnande. Detta har lett till framväxten av rollen som community manager, en person eller ett team som arbetar för att skapa en engagerande och positiv upplevelse på arbetsplatsen. Community managern är en integrerad del av medarbetarupplevelsen och fungerar som organisationens "ansikte utåt". Bland annat kommunicerar de med och hjälper till att skapa en känsla av samhörighet med personal, besökare och partners i ett företag. Det är också viktigt att de vitaliserar arbetsplatsen genom att använda teknik, evenemang, bekvämligheter och tjänster för att skapa kontakter och minnesvärda upplevelser.

Det är viktigt att community managern har en tydlig bild av färdplanen för communityt och förstår vilken roll communityt spelar i den bredare organisationskulturen. Utifrån detta kan de analysera resultaten av sina community-insatser och anpassa sin strategi så att den ligger i linje med organisationens syfte, uppdrag och värderingar. De letar också efter sätt att förbättra medarbetarupplevelsen genom att samla in feedback och förstå trender och utmaningar i samhället.

Varför behöver du en?

Mer än någonsin söker arbetsgivare efter ett nytt och förbättrat värdeerbjudande som inkluderar ett fokus på alla aspekter av medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Gränserna mellan arbete och privatliv fortsätter att suddas ut, och de anställda förväntar sig i allt högre grad att deras arbetsgivare ska främja en kultur av välbefinnande och skapa en känsla av gemenskap.

Vad kännetecknar en bra community manager?

Community Managers måste vara flexibla problemlösare och upplevelseskapare. De har många olika roller och arbetar nära många avdelningar, inklusive HR, anläggningar, marknadsföring, fastigheter och team för arbetsplatsupplevelse för att stödja organisationens uppdrag och vision. De är kontakten och relationsbyggaren i communityt. En community manager bör också vara kreativ och proaktiv - de kommer att hantera evenemang, bekvämligheter, externa partners och intern kommunikation. Av den anledningen bör de vara organiserade, effektiva och ha en genuin nyfikenhet på människor och en önskan att hjälpa till. Ett gediget utbildningsprogram är en viktig grund för en community manager. Det kommer att ge de standarder för exceptionell service som krävs för att skapa förtroende och stärka de färdigheter som är nödvändiga för att skapa konsekvent och effektiv service som är hållbar över tid.

Trender

Se alla ➞