Vad gör en community manager och varför behöver ni en?

Jan 16, 2023
__wf_reserverad_ärva

Starka samhällen är kritiska eftersom de är en viktig källa till social koppling. Att delta i en levande arbetsplatsgemenskap hjälper till att skapa en gemensam känsla av syfte och ömsesidigt förtroende.

Starka samhällen är kritiska eftersom de är en viktig källa till social koppling. Att delta i en levande arbetsplatsgemenskap hjälper till att skapa en gemensam känsla av syfte och ömsesidigt förtroende. Frånvaron av sociala kontakter kan ha djupgående effekter på vårt övergripande välbefinnande. En nyligen genomförd studie om effekterna av fjärrarbete på ensamhet visade att det kan leda till dåliga psykologiska, fysiska och produktivitetsresultat.

Vad är en Community Manager?

För att motverka denna känsla av ensamhet vill organisationer skapa en känsla av tillhörighet på jobbet - vilket leder till en bättre arbetsplatsupplevelse, friskare anställda och förbättrat övergripande välbefinnande. Detta har lett till ökningen av rollen som community manager, en person eller ett team som är dedikerade till att skapa en engagerande och positiv arbetsplatsupplevelse. Gemenskapschefen är en integrerad del av medarbetarnas upplevelse och fungerar som organisationens ”ansikte”. Bland annat kommunicerar de till och hjälper till att främja en känsla av gemenskap med personal, besökare och partners i ett företag. Det är också viktigt att de stärker arbetsplatsen, använder teknik, evenemang, bekvämligheter och tjänster för att bygga kontakter och minnesvärda upplevelser.

Det är viktigt att communitychefen har en tydlig bild av gemenskapens färdplan och förstår vilken roll samhället spelar i den bredare organisationskulturen. Baserat på detta kan de analysera resultaten av sina samhällsinsatser och anpassa sin strategi för att anpassas till dess syfte, uppdrag och värderingar. De letar också efter sätt att förbättra medarbetarnas upplevelse genom att samla in feedback från communityn och förstå trender och utmaningar i samhället.

Varför behöver du en?

Mer än någonsin söker arbetsgivare ett nytt och förbättrat anställdas värdeförslag som inkluderar fokus på alla aspekter av anställdas hälsa och välbefinnande. När gränserna mellan arbete och liv fortsätter att suddas ut, ser anställda alltmer till sina arbetsgivare för att främja en kultur av välbefinnande och bygga en känsla av gemenskap.

Vad gör en bra community manager?

Community Managers måste vara flexibla problemlösare och erfarenhetsskapare. De bär flera hattar och arbetar nära över många avdelningar inklusive HR, anläggningar, marknadsföring, fastigheter och arbetsplatserfarenhetsteam för att stödja en organisations uppdrag och vision. De är anslutnings- och relationsbyggaren i samhället. En samhällschef bör också vara kreativ och proaktiv - de kommer att hantera evenemang, bekvämligheter, externa partners, och intern kommunikation. Av denna anledning bör de vara organiserade, effektiva och ha en genuin nyfikenhet för människor och en önskan att hjälpa. Ett robust utbildningsprogram är en kritisk grund för en community manager. Det kommer att tillhandahålla de standarder för exceptionell service som krävs för att skapa förtroende och stärka de färdigheter som är nödvändiga för att skapa konsekvent och effektfull service som är hållbar över tid.

__wf_reserverad_ärva

Trender

Se alla ➞