Vikten av att marknadsföra era förmånsprogram för anställda

29 augusti 2023

Organisationer i USA och runt om i världen gör betydande investeringar i förmånspaket för anställda för att locka till sig och behålla de bästa talangerna. Men att bara erbjuda ett konkurrenskraftigt förmånspaket räcker inte. För att verkligen få ut mesta möjliga av förmånsplanerna måste organisationerna också marknadsföra erbjudandena till de anställda.

I den här bloggen utforskar vi strategiska marknadsföringstekniker för att skapa effektiva kampanjer, fastställa viktiga resultatindikatorer (KPI) och säkerställa avkastning på investeringen (ROI) för förmånsprogram för anställda.

Förstå kraften i marknadsföring av personalförmåner

Marknadsföring spelar en avgörande roll för att skapa medvetenhet om och öka engagemanget för förmånsprogram för anställda. Genomtänkta marknadsföringsstrategier kan effektivt kommunicera värdet av förmånserbjudanden och se till att de anställda förstår, uppskattar och drar nytta av alla de förmåner som finns tillgängliga för dem.

Här är tre strategier som hjälper dig att marknadsföra dina personalförmåner:

1. Skräddarsydda kommunikationskanaler

När det gäller att kommunicera personalförmåner passar inte en storlek alla. Olika medarbetare har olika preferenser och kommunikationsstilar. För att nå ut till en diversifierad arbetsstyrka bör du blanda kommunikationskanaler som stöder medarbetarnas behov och preferenser.

Till exempel förlitar sig teknikintresserade Millennials och Gen Z i hög grad på sociala medier och snabbmeddelanden, medan Gen X föredrar en blandning av sociala medier och traditionella kanaler. Med hjälp av olika kanaler som nyhetsbrev, sociala medier, videor och till och med interaktiva workshops kan organisationer se till att medarbetarna får regelbunden och övertygande information i ett format som de kan tillgodogöra sig.

2. Använd Storytelling som budskapsstil

För att fånga medarbetarnas uppmärksamhet och kommunicera bredden och värdet av de förmåner som finns tillgängliga för dem, skapa övertygande budskap. Att ytterligare segmentera medarbetarna efter livsfas och andra faktorer kan göra berättelserna mer verkliga, relevanta och personliga.

Istället för att bara lista förmåner kan du skapa engagerande berättelser och bilder som visar verkliga scenarier där specifika förmåner bidrar till en medarbetares balans mellan arbete och fritid, lycka eller yrkesmässiga utveckling. Om du till exempel berättar om medarbetare som har använt sina förmåner för att spara tid, så att de kan umgås med sina nära och kära efter arbetstid, kan det inspirera andra att dra nytta av samma förmån.

3. Fortlöpande utbildning och stöd

Förmånsprogram kan vara komplexa och svåra att navigera i för anställda. När detta händer är de anställda ofta omedvetna om alla de resurser som finns tillgängliga för dem och hur de kan använda dem för att förbättra sina liv.

För att hantera detta kan du erbjuda fortlöpande utbildning och stöd via evenemang, workshops, webbseminarier eller lunch-och-lär-sessioner. Dessa aktiviteter kan svara på vanliga frågor, ge uppdateringar om förmånserbjudanden och visa hur medarbetarna kan få ut mesta möjliga av sina förmåner. Genom att erbjuda en digital portal som är tillgänglig dygnet runt kan medarbetarna dessutom utforska sina förmåner när det passar dem.

Engagera medarbetare med övertygande kampanjer

Ett samarbete med en erfaren leverantör av personalförmåner kan ge de insikter och resurser som behövs för att utveckla övertygande kampanjer som når fram till medarbetarna. Börja med att identifiera de problem som dina anställda upplever. Har de svårt att få balans mellan arbete och fritid? Är de oroliga för pensionen eller sjukvårdskostnaderna? Genom att förstå medarbetarnas specifika problem och lyfta fram den direkta inverkan som varje förmån har på deras välbefinnande och balans mellan arbete och fritid, kan budskapen lyfta fram de förmåner som tar itu med dessa smärtpunkter.

Personalisering får också medarbetarna att känna sig uppskattade och förstådda. Genom att använda data och insikter om medarbetarna kan du skapa riktade budskap som passar varje medarbetarsegment. Exempelvis kan anställda som upplever olika livshändelser - som giftermål, flytt till ett nytt hem eller ett tomt bo - ha olika prioriteringar, så anpassa budskapet därefter. Språket spelar en avgörande roll för att engagera medarbetarna i deras förmånsprogram. Ett varmt, inkluderande och lösningsorienterat språk hjälper medarbetarna att känna sig uppskattade och lyssnade på. Ord som "partner", "stöd" och "gemenskap" förmedlar en känsla av empati och samhörighet, vilket kan öka medarbetarnas engagemang och skapa en känsla av gemenskap på arbetsplatsen.

Fastställande av nyckeltal (KPI) för framgång

‍Ettframgångsrikt förmånsprogram är ett program som ger konkreta resultat för både arbetsgivare och anställda. För att mäta hur effektiva marknadsföringsinsatserna är måste organisationerna fastställa tydliga nyckeltal som är skräddarsydda för deras specifika mål.

Nyckeltalen bör vara i linje med organisationens mål, t.ex. att öka deltagandet i specifika program, förbättra den övergripande medarbetarnöjdheten eller minska personalomsättningen. En organisation kan t.ex. sätta upp ett nyckeltal för att öka användningen av en viss förmån med 15 % inom sex månader. Genom att samla in värdefulla data om resultatet kan organisationer bedöma effekten av sina marknadsföringsinsatser och fatta datainformerade beslut om hur de ska optimera sitt program framöver.

Säkerställa avkastning på investeringar (ROI)

‍I slutändaninvesterar organisationer betydande resurser i sina förmånsprogram för anställda och strävar efter maximal effekt och ROI. Genom att strategiskt marknadsföra värdet av förmånerna, sätta upp mätbara mål och samarbeta med en expert kan organisationerna göra sitt förmånsprogram till en avgörande faktor för att attrahera och behålla de bästa talangerna.

Joe man
Rengöringsmedel för skrivare

Trender

Se alla ➞