Trender inom personalförmåner och hur de kan förbättras

8 september 2023
arbetsplatsbord i loungen

Nöjda medarbetare ger en välmående arbetsplats. Vi har samlat 10 av de bästa förmånerna som anställda vill ha - och har inkluderat innovativa sätt att förbättra dem.

Som vi alla vet bidrar nöjda medarbetare till en välmående arbetsplats. Och finns det något bättre sätt att öka trivseln än att erbjuda förmåner som gör medarbetarupplevelsen ännu bättre? Därför har vi samlat de 10 bästa förmånerna som medarbetarna vill ha - och tagit med innovativa sätt att förbättra dem på.

1) Flexibla arbetsformer: I dagens värld är flexibilitet A och O. Att ge medarbetarna möjlighet att arbeta på distans eller ha flexibla arbetstider främjar en bättre företagskultur och balans mellan arbete och fritid, vilket leder till ökad arbetstillfredsställelse.


En intressant twist? Jobbdelning! Endast 1% av de anställda gör det, trots att det efterfrågas.

2) Sjukförsäkring: Tillgång till en heltäckande sjukförsäkring är en viktig fråga för de anställda. Att veta att deras sjukvårdsbehov är täckta ger dem sinnesro.


Hur kan du göra det bättre? Vissa förmåner är lagstadgade, men genom att inkludera vård för transpersoner och telemedicin kan fler grupper av anställda få den vård de verkligen behöver.

3) Betald ledighet: Alla behöver en paus då och då, vilket är anledningen till att generösa PTO-försäkringar värderas högt av de anställda. Att kunna ta ledigt utan att behöva oroa sig för ekonomiska konsekvenser är avgörande för deras välbefinnande.


PTO+: Ge en flytande semester som kan användas av valfri anledning under kalenderåret, så att de anställda kan använda den till det som är viktigast.

4) Pensionssparplaner: En pensionssparplan som 401(k) är mycket uppskattad av de anställda. Det ger dem en känsla av trygghet och gör det möjligt för dem att planera för sin ekonomiska framtid.


Lägg till en bonus: Matchning av anställdas bidrag är mycket uppskattat: CNBC rapporterar att 62% av de anställda anser att arbetsgivarens matchningar är viktiga för att nå sina pensionsmål.

5) Program för balans mellan arbete och fritid: Att främja fysiskt och psykiskt välbefinnande är en topprioritet för många anställda. Friskvårdsprogram, som medlemskap i gym, meditationsprogram eller hälsosamma snacks på kontoret, visar de anställda att deras arbetsgivare bryr sig om deras hälsa och välbefinnande.

‍ Förbättraupplevelsen av arbetsplatsen: Lägg till tjänster som ger medarbetarna tid tillbaka i vardagen - som presentinslagningstjänster runt julhelgen eller reseplanering före sportlovet. Dessutom kan en community manager främja tillhörighet och bygga upp en inkluderande kultur som förenar alla anställda - på distans och på plats - i syfte och välbefinnande.

‍6) Möjligheter till professionell utveckling: Medarbetare uppskattar arbetsgivare som investerar i deras professionella utveckling. Genom att få tillgång till utbildning, workshops och konferenser kan de utveckla sin karriär och känna tillfredsställelse i sitt arbete.


Hur kan du lyfta? Erbjud ledarskapsutbildning, t.ex. konflikthantering och att tala inför publik, för att förbereda medarbetarna för DIN ledarposition.

7) Program för erkännande av medarbetarna: Att få erkännande för sitt hårda arbete och sina prestationer är viktigt för medarbetarna. Program för erkännande av anställda, t.ex. bonusar, utmärkelser eller muntligt beröm, främjar en positiv arbetsmiljö och höjer arbetsmoralen.


Hur kan du göra det på bästa sätt? Formalisera ert program för erkänsla. 69% av de anställda uppger att de skulle arbeta hårdare om de kände sig mer uppskattade på jobbet, och 37% av de anställda anser att erkännande är den viktigaste faktorn för arbetstillfredsställelse.

8) Hjälp med pendling: Pendling kan vara stressande, tidskrävande och både psykiskt och fysiskt påfrestande för de anställda. Enligt Society of Human Resource Management (SHRM) har 23 % av arbetstagarna i USA sagt upp sig från ett jobb på grund av en tuff pendling. Att erbjuda subventionerade transportalternativ eller pendlarförmåner gör det mer hanterbart och värderas högt av de anställda som prioriterar att komma till kontoret.

Stärk hållbarhetsarbetet: Med tanke på det höga bensinpriset rapporterar LinkedIn att bilpooler är på väg tillbaka och att riskdelning är på uppgång! Att uppmuntra och formalisera dessa initiativ är bra för både arbetsgivare och anställda.

9) Föräldraledighet: Möjligheten att ta ledigt av familjeskäl är avgörande för många anställda. Att erbjuda föräldraledighet eller andra familjevänliga policyer visar de anställda att deras arbetsgivare värdesätter deras privatliv lika mycket som deras arbete.


Omdefiniera familjevänligt: Alla familjer bildas inte genom födsel, familjer som bildas genom adoption har samma behov. Enligt SHRM är det bara 34 % av arbetsgivarna som erbjuder betald ledighet vid adoption. Att erbjuda adoptionsförmåner kan vara livsförändrande och kan vara en avgörande faktor vid rekrytering av topptalanger.

10) Husdjursvänliga arbetsplatser: För vissa anställda kan det vara svårt att lämna sina lurviga vänner hemma när de går in på kontoret. Husdjursvänliga policyer, som att tillåta husdjur på kontoret eller tillhandahålla husdjursvårdstjänster, visar de anställda att deras arbetsgivare bryr sig om deras behov och lycka.


Hur kan du erbjuda en fördel? Erbjud djurförsäkring! För närvarande erbjuder endast 15% av organisationerna djurförsäkring. Eftersom de flesta av oss betraktar våra husdjur som familjemedlemmar kan denna förmån bidra till att attrahera och behålla värdefulla medarbetare.

Att erbjuda förmåner som medarbetarna vill ha kan skapa en gladare och mer produktiv arbetsmiljö. Genom att ta dem ett steg upp sticker din organisation ut när medarbetarna letar efter skäl att börja eller stanna kvar på ditt företag.

Circles är expert på att hjälpa organisationer och deras anställda att blomstra tillsammans, vi är fast beslutna att hjälpa företag att tillhandahålla förmåner som inkluderar lösningar för balans mellan arbete och fritid. Och med vår 24/7-support kan våra kunder känna sig trygga i sin förmåga att erbjuda den bästa möjliga upplevelsen. Låt oss göra balans mellan arbete och fritid och välbefinnande till en verklighet för alla på arbetsplatsen!

Trender

Se alla ➞